Sponsoring

In plaats van een gift te geven kunt u ook sponsor worden. Uw gift gebruiken we dan voor het doel dat u zelf hebt uitgekozen. Ook kunt u met bijvoorbeeld een groepje vrienden of familieleden een project ‘adopteren’. U bepaalt zelf of u eenmaal per jaar een bedrag overmaakt of dit verspreidt over het jaar.

We hebben de volgende sponsormogelijkheden:

Studenten

U kunt mee betalen aan de opleiding van studenten die goede studiemogelijkheden hebben en wier ouders hun studie niet kunnen betalen. We ondersteunen alleen studenten die ons aanbevolen worden door één van onze contactpersonen, en de ervaring leert dat deze jonge mensen zich erg verantwoordelijk voelen voor het geld dat ze krijgen en goede prestaties leveren. Per e-mail houden ze ons trouw op de hoogte van hun studievorderingen. Wanneer u een van hen gaat sponsoren krijgt u, als u dat wilt, zijn of haar e-mailadres, zodat u zelf contact kunt hebben. Een student kost €100,– per maand.

Naschoolse opvang

Een bevriende predikant in Târgu Mures, Roemenië, organiseert met vrijwilligers van binnen en buiten de gemeente een naschoolse opvang. Kinderen hoeven niet op straat te zwerven en zigeunerkinderen worden geholpen met huiswerk maken. Ook op het gebied van algemene ontwikkeling en op cultureel gebied brengen ze deze kinderen het een en ander bij. Op deze manier hebben ze meer toekomstmogelijkheden. Onze bijdrage aan dit project is € 50,-per kind per jaar.

Internaat in Rupea

In Rupea, Roemenië, heeft de predikant op het terrein achter zijn pastorie en kerk een internaat gerealiseerd. Hier wonen ongeveer 40 kinderen uit de omliggende dorpen, die anders geen mogelijkheid hebben om naar de middelbare school te gaan: geen vervoer, geen geld. Met het diploma dat ze nu kunnen halen hebben ze de mogelijkheid om een vervolgopleiding te gaan doen of werk te zoeken. Het internaat wordt gefinancierd uit de opbrengst van een tweedehandskledingwinkel en uit giften en gaven, want de ouders van de meeste kinderen kunnen de internaatskosten niet betalen. Voor elk kind in het internaat betalen wij € 25,- per jaar.

Gezin in Homorod

Een contactpersoon in Homorod, vlak bij Rupea (R), heeft geld (en soms goederen) nodig om een zeer arm gezin in het dorp te helpen. Met € 25,- per maand kan dit gezin een heel stuk geholpen worden.

Zigeunergemeenschap in Rupea

De predikant van Rupea heeft goed contact met de zigeunergemeenschap, hij kan goed overweg met het hoofd van de gemeenschap, een goede, betrouwbare man. Een heel belangrijke ondersteuning is: voor iedereen een tas boodschappen met Kerstmis en stookhout voor de winter. Wij steunen deze groep met € 50,- per maand

Zaaizaad

We hebben de mogelijkheid om pakketjes zaaizaad te kopen voor mensen die een moestuin hebben. Het zaad is van zeer goed kwaliteit en een pakketje is ruim voldoende voor een gemiddelde moestuin. De pakketjes kosten € 5,- per stuk.

Gilles de la Tourette (sponsor heeft zich gemeld)

Via een bevriende predikant hebben we contact met een meisje van 13 jaar in Roemenië met het Gilles de la Tourettesyndroom. Als ze de goede medicijnen gebruikt heeft ze geen last van vreemde bewegingen en grimassen, zodat ze zonder gepest te worden naar school kan. Deze medicijnen kosten € 12,- per maand.

Andi

Andi is een jonge vrouw in Hongarije. Andi heeft ernstige voedselallergieën. Ze krijgt van ons speciaal meel en melkpoeder, waar ze o.a. brood mee bakt. In Hongarije zijn deze voedingsmiddelen soms verkrijgbaar, maar de kwaliteit laat nogal te wensen over. De hulp aan Andi kost € 40,- per maand.

Sponsor worden

Wanneer u het belangrijk vindt dat we dit doen, wilt u dan het formulier hier rechts invullen of onderstaand document downloaden en doorgeven aan iemand die sponsor wil worden, zelf, of bijvoorbeeld samen met familie of vrienden. Dat kan al vanaf € 2,- per maand.

Sponsorgelden kunnen overgemaakt worden naar ons rekeningnummer
NL58 ABNA 0596 935 285, t.n.v. Kontakt Kampen Hongarije Roemenië.

Wilt u sponsor worden voor Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië?

Vul dan onderstaand formulier in of stuur deze informatie op naar
J.P. Goedhart, Marinus Postlaan 98, 8264 DR Kampen

Ik word sponsor

© Copyright 2019 - KKHR