Onderwijs

In Hongarije hebben we een school geholpen met meubilair, bureaus, kasten, schoolborden etc. De kinderen moesten tijdens de lessen staan omdat er niet voldoende stoelen waren. Ook is hier een lokaal ingericht met (gekregen) studiecabines.
We hielpen enkele scholen in Roemenië« met meubilair en verlichting.
We stuurden meubilair en andere materialen naar een predikant in Târgu Mureș Roemenië, die met vrijwilligers van binnen en buiten zijn gemeente een naschoolse opvang realiseert, zodat kinderen niet op straat zwerven en zigeunerkinderen geholpen worden met huiswerk maken. Ook op het gebied van algemene ontwikkeling en op cultureel gebied brengen ze deze zigeunerkinderen het een en ander bij. Op deze manier hebben deze kinderen meer toekomstmogelijkheden. Er worden cursussen georganiseerd voor volwassenen en er is een groep voor moeders met jonge kinderen.
Met hulp van sponsors betalen we de opleiding van enkele studenten die goede studiemogelijkheden hebben en wier ouders hun studie niet kunnen betalen. We ondersteunen alleen studenten die ons aanbevolen worden door één van onze contactpersonen.

Voor meer informatie over deze hulpverlening:
Jonnie Bosch, tel. 038 331 74 98
E-mail: jonniebosch@home.nl

© Copyright 2019 - KKHR