De Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/ Roemenië heeft ten doel:

 • het verlenen van hulp aan christenen in Hongarije en Roemenië;
 • het leggen en onder­houden van contac­ten met hen;
 • de gemeenteleden van de PKN te Kampen bewust maken van de situatie van de broeders en zusters in Hongarije/ Roemenië;
 • alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inzamelen van gelden en goederen;
 • het organiseren van hulptransporten;
 • het voeren van acties;
 • het bezoeken van haar contactadressen in Hongarije en Roemenië.

Overlijden Jan Goedhart
Op 18 juni 2022 is onze penningmeester, Jan Goedhart, overleden. We denken met waardering en respect terug aan het werk dat hij gedurende 12 jaar voor onze stichting heeft verricht, punctueel en betrokken.

Bestuur
Dhr. Arend van Lohuizen heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Dhr. Henk Riezebos vertegenwoordigt de diaconie van de PG Kampen in het bestuur. Dhr. Gerrit Schaeffer is lid van het bestuur geworden.

Activiteiten in en vanuit Kampen / Nederland

Opslagruimte
We hebben de beschikking over een bescheiden opslagruimte. Daar worden spullen opgeslagen die mee kunnen als we op reis gaan naar Roemenië: papier- en schrijfwaren, kaarsen, naaigerei en handwerkspullen, zeep, shampoo, speelgoed, (bad)handdoeken en theedoeken Ook is er plaats voor verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal. Bij kortdurende, gerichte acties gebruiken we de ruimte om spullen in te pakken en klaar te zetten voor transport.

Marktplaats
Bijzondere spullen die we krijgen zetten we te koop op Marktplaats.

Boekwinkeltje
We hebben een boekwinkeltje op www.boekwinkeltjes.nl: boekenloods. Via dit boekwinkeltje verkopen we de boeken die we krijgen aangeboden.

Kledingopslag
Op de bovenverdieping van onze opslagplaats is een bescheiden kledingopslag ingericht. We zamelen niet actief in, maar krijgen regelmatig kleding aangeboden. Ongeveer één keer per twee maanden is een groepje vrijwilligsters een ochtend bezig om alles te controleren en in te pakken.

Transporten
In 2022 heeft 1 transport plaatsgevonden, naar Rupea (Roemenië).

Bezoeken
In het kader van de afbouw van onze activiteiten hebben we besloten om in het vervolg om de twee jaar naar Hongarije en Roemenië te gaan om onze adressen te bezoeken. In 2022 hebben we geen reis gemaakt. We houden contact via telefoon, e-mail en WhatsApp.

Oliebollenactie
Dankzij onze enthousiaste oliebollenbakkers hebben we weer een oliebollenactie kunnen houden. Deze actie is uitstekend geslaagd.

Publicaties
In vrijwel elke aflevering van Mozaïek, het kerkblad van de Protestantse Gemeente van Kampen,  stond in het verslagjaar een artikeltje van onze stichting. Daarin stonden korte verslagen, oproepen om hulp op allerlei gebied, mededelingen omtrent activiteiten, enzovoort.

Donateurs
Eind 2021 telden wij 71 donateurs.

Website
Onze website www.kkhr.nl wordt geregeld bezocht en positief gewaardeerd. We proberen hem zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Contact met andere organisaties
We hebben goede contacten met Stichting Een Helpende Hand voor Roemenië. We helpen elkaar over en weer met spullen die we juist op het moment dat ze nodig zijn niet hebben.

Activiteiten in Hongarije en Roemenië

Kerkelijk
We helpen kerkelijke gemeenten bij de bouw of renovatie van de kerk, de bijgebouwen bij de kerk of de pastorie. Dat doen we door middel van (kleding)transporten: de kleding en de andere spullen worden tegen lage prijzen verkocht en de opbrengst wordt gebruikt voor de gebouwen. Iedereen heeft daar plezier van: wij hebben een goede bestemming voor de kleding en de spullen die we krijgen, de mensen daar hebben voordelig goede kleding en bijvoorbeeld meubilair en er is geld voor de gebouwen. Bovendien is het natuurlijk goed dat de mensen daar zelf activiteiten op touw zetten om aan geld te komen.

Medisch
Een ziekenhuis in de buurt van Rupea hebben we weer voorzien van incontinentiemateriaal, beddengoed, verbandmiddelen en medicijnen..

Zorg voor mensen met een beperking
Het huis voor mannen met een verstandelijke beperking in Sajósenye (H) heeft onze hulp niet meer nodig. Prachtig om te zien hoe hier in de loop van de jaren (we hebben vanaf de start van onze activiteiten contact met dit adres) een prachtige voorziening is opgebouwd die een voorbeeldfunctie heeft voor andere dergelijke tehuizen in Hongarije. Het directeursechtpaar Imre en Zsuzsa is inmiddels met pensioen, maar ze wonen nog op een steenworp afstand van het huis, zodat ze regelmatig bezoek krijgen van een groepje bewoners. We blijven contact houden en blijven dus ook op de hoogte van de gang van zaken in het huis.

Onderwijs
Met hulp van sponsors betaalden we mee aan de opleiding van 4 scholieren en een student die goede studiemogelijkheden hebben en wier ouders hun studie niet kunnen betalen. We ondersteunen alleen studenten die ons aanbevolen worden door één van onze contactpersonen. De ervaring leert dat deze jonge mensen zich erg verantwoordelijk voelen voor het geld dat ze krijgen en goede prestaties leveren. Per e-mail houden ze ons trouw op de hoogte van hun studievorderingen.

Diversen
In Târgu Mures (R) ondersteunen we de naschoolse opvang voor  de zigeunerkinderen. Ze worden door vrijwilligers uit de gemeente geholpen met huiswerk maken en er wordt gewerkt aan hun algemene ontwikkeling. Zo hopen ze deze kinderen betere toekomstmogelijkheden te geven. Onder schooltijd worden er activiteiten georganiseerd voor groepen gemeenteleden: jonge moeders, oudere mensen etc.

In Rupea ondersteunen we het internaat voor middelbare scholieren uit de omliggende dorpen, een kleuterschool en een naschoolse opvang. Hier werden ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en we hebben hierbij geholpen met een extra gift. Deze werd mogelijk gemaakt door een gift van Odd Fellows in Dronten en een inzamelingsactie van de diaconie in de PG Kampen.

Met dank aan:

 • alle vrijwilligers
 • alle gevers
 • Stichting Een helpende hand voor Roemenië, Kampen
 • Odd Fellow Boekwinkel, Dronten (www.ofbd.nl)
© Copyright 2019 - KKHR