De Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/ Roemenië heeft ten doel:

  • het verlenen van hulp aan christenen in Hongarije en Roemenië;
  • het leggen en onder­houden van contac­ten met hen;
  • de gemeenteleden van de PKN te Kampen bewust maken van de situatie van de broeders en zusters in Hongarije/ Roemenië;
  • alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het inzamelen van gelden en goederen;
  • het organiseren van hulptransporten;
  • het voeren van acties;
  • het bezoeken van haar contactadressen in Hongarije en Roemenië.

Activiteiten in en vanuit Kampen / Nederland

Opslagruimte
We hebben de beschikking over een bescheiden opslagruimte. Daar worden spullen opgeslagen die mee kunnen als we op reis gaan naar Roemenië: papier- en schrijfwaren, kaarsen, naaigerei en handwerkspullen, zeep, shampoo, speelgoed, (bad)handdoeken en theedoeken Ook is er plaats voor verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal. Bij kortdurende, gerichte acties gebruiken we de ruimte om spullen in te pakken en klaar te zetten voor transport.

Marktplaats
Bijzondere spullen die we krijgen zetten we te koop op Marktplaats.

Boekwinkeltje
We hebben een boekwinkeltje op www.boekwinkeltjes.nl: boekenloods. Via dit boekwinkeltje verkopen we de boeken die we krijgen aangeboden.

Kledingopslag
Op de bovenverdieping van onze opslagplaats is een bescheiden kledingopslag ingericht. We zamelen niet actief in, maar krijgen regelmatig kleding aangeboden. Ongeveer één keer per twee maanden is een groepje vrijwilligsters een ochtend bezig om alles te controleren en in te pakken.

Transporten
In 2020 hebben 2 transporten plaats gevonden, één naar Rupea (Roemenië) en één naar Sajósenye (Hongarije).

Bezoeken
In 2020 was het i.v.m. de corona-pandemie niet mogelijk om naar Hongarije en Roemenië te reizen. Ook vanuit die landen kon men niet naar Nederland komen. We hebben contact gehouden via telefoon en e-mail.

Oliebollenactie
Gelukkig hebben zich weer een paar enthousiaste oliebollenbakkers gemeld, zodat we in 2020 weer een oliebollenactie konden houden. Ondanks de corona-maatregelen is die actie goed geslaagd.

Publicaties
In vrijwel elke aflevering van Mozaïek, het kerkblad van de Protestantse Gemeente van Kampen, stond in het verslagjaar een artikeltje van onze stichting. Daarin stonden korte verslagen, oproepen om hulp op allerlei gebied, mededelingen omtrent activiteiten, enzovoort.

Donateurs
Eind 2019 telden wij 76 donateurs.

Website
Onze website www.kkhr.nl wordt geregeld bezocht en positief gewaardeerd. We proberen hem zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Contact met andere organisaties
We hebben goede contacten met Stichting Een Helpende Hand voor Roemenië. We helpen elkaar over en weer met spullen die we juist op het moment dat ze nodig zijn niet hebben.

Activiteiten in Hongarije en Roemenië

Kerkelijk
We helpen kerkelijke gemeenten bij de bouw of renovatie van de kerk, de bijgebouwen bij de kerk of de pastorie. Dat doen we door middel van (kleding)transporten: de kleding en de andere spullen worden tegen lage prijzen verkocht en de opbrengst wordt gebruikt voor de gebouwen. Iedereen heeft daar plezier van: wij hebben een goede bestemming voor de kleding en de spullen die we krijgen, de mensen daar hebben voordelig goede kleding en bijvoorbeeld meubilair en er is geld voor de gebouwen. Bovendien is het natuurlijk goed dat de mensen daar zelf activiteiten op touw zetten om aan geld te komen. Door de corona-problemen zijn veel mensen werkloos geworden. De gemeenten in Alma en Rupea raakten daardoor in grote financiële problemen. We hebben geholpen met geld en een transport.

Medisch
We kennen een jonge vrouw in Budapest met ernstige allergieën, waardoor ze aangepast voedsel moet gebruiken. Elk jaar krijgt ze van ons speciaal meel dat in Hongarije nog steeds niet of nauwelijks te krijgen is. Een ziekenhuis in Rupea hebben we weer voorzien van incontinentiemateriaal, beddengoed, verbandmiddelen en medicijnen..
Een meisje van 13 jaar in Roemenië met het Gilles de la Tourettesyndroom konden we helpen met goede medicijnen, zodat ze zonder gepest te worden naar school kan.
Mark, een jongen van 12 jaar met cystic fibrosis helpen we met nutridrink die van binnen en buiten de Kamper gemeenschap wordt aangeleverd.

Zorg voor mensen met een beperking
Het huis voor mannen met een verstandelijke beperking in Sajósenye (H) heeft onze hulp niet meer nodig. Prachtig om te zien hoe hier in de loop van de jaren (we hebben vanaf de start van onze activiteiten contact met dit adres) een prachtige voorziening is opgebouwd die een voorbeeldfunctie heeft voor andere dergelijke tehuizen in Hongarije. We blijven contact houden. Na afloop van een bazaar in de PKN-kerk in Kampen zijn de overgebleven rommelmarktspullen naar dit huis gegaan. Daar zijn ze verkocht aan mensen uit het dorp en omgeving. Van de opbrengst (ongeveer € 1.000,–) hebben ze uitstapjes gemaakt met de bewoners.

Onderwijs
Met hulp van sponsors betaalden we mee aan de opleiding van 4 scholieren en 2 studenten die goede studiemogelijkheden hebben en wier ouders hun studie niet kunnen betalen. We ondersteunen alleen studenten die ons aanbevolen worden door één van onze contactpersonen. De ervaring leert dat deze jonge mensen zich erg verantwoordelijk voelen voor het geld dat ze krijgen en goede prestaties leveren. Per e-mail houden ze ons trouw op de hoogte van hun studievorderingen.

Diversen
We gaven de predikant van Rupea geld om hulp te verlenen aan de zigeuners, met wie hij een goed contact heeft via het hoofd van de gemeenschap, een goede, betrouwbare man. Hij regelde voor iedereen een tas boodschappen met Kerstmis en stookhout voor de winter.
In Târgu Mures (R) ondersteunen we de naschoolse opvang voor de zigeunerkinderen. Ze worden door vrijwilligers uit de gemeente geholpen met huiswerk maken en er wordt gewerkt aan hun algemene ontwikkeling. Zo hopen ze deze kinderen betere toekomstmogelijkheden te geven. Onder schooltijd worden er activiteiten georganiseerd voor groepen gemeenteleden: jonge moeders, oudere mensen etc.
In Osorhei (R) verlenen we dankzij een sponsor financiële hulp aan Gabriella, die voor de tweede keer weduwe werd en achterbleef met 2 kleine kinderen.

Met dank aan:

• alle vrijwilligers
• alle gevers
• Stichting Een helpende hand voor Roemenië, Kampen
• Odd Fellow Boekwinkel, Dronten (www.ofbd.nl)

© Copyright 2019 - KKHR