De Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/ Roemenië heeft ten doel:

  • Het verlenen van hulp aan christenen in Hongarije en Roemenië;
  • het leggen en onder­houden van contac­ten met hen;
  • de gemeenteleden van beide kerkgenootschappen bewust maken van de situatie van de broeders en zusters in Hongarije/ Roemenië;
  • alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het inzamelen van gelden en goederen;
  • het organiseren van hulptransporten;
  • het voeren van acties;
  • het bezoeken van haar contactadressen in Hongarije en Roemenië.

Activiteiten in en vanuit Kampen / Nederland

Opslagruimte
We hebben de beschikking over een bescheiden opslagruimte. Daar worden spullen opgeslagen die mee kunnen als we op reis gaan naar Roemenië: papier- en schrijfwaren, kaarsen, naaigerei en handwerkspullen, zeep, shampoo, speelgoed, (bad)handdoeken en theedoeken Ook is er plaats voor verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal. Bij kortdurende, gerichte acties gebruiken we de ruimte om spullen in te pakken en klaar te zetten voor transport.

Marktplaats
Bijzondere spullen die we krijgen zetten we te koop op Marktplaats.

Kledingopslag
Op de bovenverdieping van onze opslagplaats is een bescheiden kledingopslag ingericht. We zamelen niet actief in, maar krijgen regelmatig kleding aangeboden. Ongeveer één keer per twee maanden is een groepje vrijwilligsters een ochtend bezig om alles te controleren en in te pakken.

Transporten
In 2019 hebben 3 transporten plaats gevonden, één naar Rupea en omgeving, één naar Alma en Rupea (Roemenië), en één naar Sajósenye (Hongarije).

Bezoeken

Minimaal eenmaal per jaar worden alle adressen in Roemenië en een aantal in Hongarije bezocht door één of meer leden van de Kontaktgroep. Niet alle adressen in Hongarije hebben bezoek nodig, bij sommige mensen laten we de spullen bezorgen die ze nodig hebben of we sturen hun die toe. We houden contact via telefoon en e-mail.

De bezoeken hebben vooral als doel om de vriendschapsband te verstevigen, een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de situatie van dat moment en van de laatste ontwikkelingen, te overleggen en inventariseren wat er nodig is. Het is belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van waar de mensen mee bezig zijn, wat hun problemen en vreugden zijn, wat voor plannen ze hebben. En het is boeiend en bemoedigend om te zien wat mensen met weinig middelen voor elkaar krijgen, hoe creatief en vindingrijk ze vaak zijn en hoe wij met soms kleine dingen hen enorm kunnen helpen. Verrijkend is het om te zien en te ervaren wat geloof kan betekenen: liefde, vriendschap, hoop, moed en vertrouwen.

Vanuit Hongarije en Roemenië komen ook diverse mensen naar Kampen voor een bezoek van een paar uur of enkele dagen.

Oliebollenactie
Omdat we niemand konden vinden die bereid was om als oliebollenbakker op te treden is er in 2019 geen oliebollenactie gehouden.

Publicaties
In vrijwel elke aflevering van het kerkblad van de Protestantse Gemeente van Kampen stond in het verslagjaar een artikeltje van onze stichting. Daarin stonden korte verslagen, oproepen om hulp op allerlei gebied, mededelingen omtrent activiteiten, enzovoort.

Donateurs
Eind 2019 telden wij 70 donateurs.

Website
Onze website www.kkhr.nl wordt geregeld bezocht en positief gewaardeerd. We proberen hem zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Contact met andere organisaties
We hebben goede contacten met Stichting Een Helpende Hand voor Roemenië. We helpen elkaar over en weer met spullen die we juist op het moment dat ze nodig zijn niet hebben.

Activiteiten in Hongarije en Roemenië

Kerkelijk
We helpen kerkelijke gemeenten bij de bouw of renovatie van de kerk, de bijgebouwen bij de kerk of de pastorie. Dat doen we door middel van (kleding)transporten: de kleding en de andere spullen worden tegen lage prijzen verkocht en de opbrengst wordt gebruikt voor de gebouwen. Iedereen heeft daar plezier van: wij hebben een goede bestemming voor de kleding en de spullen die we krijgen, de mensen daar hebben voordelig goede kleding en bijvoorbeeld meubilair en er is geld voor de gebouwen. Bovendien is het natuurlijk goed dat de mensen daar zelf activiteiten op touw zetten om aan geld te komen.

Medisch

We kennen een jonge vrouw in Budapest met ernstige allergieën, waardoor ze aangepast voedsel moet gebruiken. Elk jaar krijgt ze van ons speciaal meel dat in Hongarije nog steeds niet of nauwelijks te krijgen is.
Een ziekenhuis in Rupea hebben we weer voorzien van incontinentiemateriaal, beddengoed, verbandmiddelen en medicijnen..

Een meisje van 13 jaar in Roemenië met het Gilles de la Tourettesyndroom konden we helpen met goede medicijnen, zodat ze zonder gepest te worden naar school kan.

Mark, een jongetje van 10 jaar met cystic fibrosis helpen we met nutridrink die van binnen en buiten de Kamper gemeenschap wordt aangeleverd.

Zorg voor mensen met een beperking
Het huis voor mannen met een verstandelijke beperking in Sajósenye (H) heeft onze hulp niet meer nodig. Prachtig om te zien hoe hier in de loop van de jaren (we hebben vanaf de start van onze activiteiten contact met dit adres) een prachtige voorziening is opgebouwd die een voorbeeldfunctie heeft voor andere dergelijke tehuizen in Hongarije. We blijven contact houden. Na afloop van een bazaar in de PKN-kerk in Kampen zijn de overgebleven rommelmarktspullen naar dit huis gegaan. Daar zijn ze verkocht aan mensen uit het dorp en omgeving. Van de opbrengst (ongeveer € 1.000,–) hebben ze uitstapjes gemaakt met de bewoners.

Onderwijs
Met hulp van sponsors betaalden we mee aan de opleiding van 4 scholieren en 3 studenten die goede studiemogelijkheden hebben en wier ouders hun studie niet kunnen betalen. We ondersteunen alleen studenten die ons aanbevolen worden door één van onze contactpersonen. De ervaring leert dat deze jonge mensen zich erg verantwoordelijk voelen voor het geld dat ze krijgen en goede prestaties leveren. Per e-mail houden ze ons trouw op de hoogte van hun studievorderingen.

Diversen

Een contactpersoon in Homorod, vlak bij Rupea (R), kreeg van ons geld en goederen om een zeer arm gezin in het dorp te helpen.

We gaven de predikant van Rupea geld om hulp te verlenen aan de zigeuners, met wie hij een goed contact heeft via het hoofd van de gemeenschap, een goede, betrouwbare man. Hij regelde voor iedereen een tas boodschappen met Kerstmis en stookhout voor de winter.

In Târgu Mures (R) ondersteunen we de naschoolse opvang voor de zigeunerkinderen. Ze worden door vrijwilligers uit de gemeente geholpen met huiswerk maken en er wordt gewerkt aan hun algemene ontwikkeling. Zo hopen ze deze kinderen betere toekomstmogelijkheden te geven. Onder schooltijd worden er activiteiten georganiseerd voor groepen gemeenteleden: jonge moeders, oudere mensen etc. We hebben hier weer schoolspullen, knutselspul en spelmateriaal naar toe gebracht.

In Osorhei (R) bezochten we Gabriella, die voor de tweede keer weduwe werd en achterbleef met 2 kleine kindjes. Kleding, schoolspullen, speelgoed en wat leuke en nuttige dingen vinden hier een dankbare plek.

Met dank aan:

alle vrijwilligers
alle gevers
Stichting Een helpende hand voor Roemenië, Kampen

© Copyright 2019 - KKHR