Giften

Als u een gift wilt geven: ons rekeningnummer is NL58 ABNA 0596 9352 85 (ABN AMRO),
t.n.v. Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië, Lorentzstraat 21, Kampen.
Giften aan onze Stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

KKHR gift

© Copyright 2018 - KKHR