Algemeen

De Stichting Kontakt Kampen Hongarije/Roemenië gaat uit van de Protestantse Kerken in Nederland te Kampen.

We verlenen concrete hulp op vooral medisch en kerkelijk gebied. Daarnaast leggen we contacten met Hongaarse Christenen door correspondentie en bezoeken. Door deze wederzijdse contacten proberen we elkaar te bemoedigen. Zowel de Christenen in Hongarije en Roemenië als wij zitten met de vraag hoe we Christen moeten zijn in deze tijd. Dat is een zelfde vraag, ondanks het verschil in leef- en werkklimaat. Vooral voor de mensen in Hongarije en Roemenië komt daar nog bij dat het veel betekent om te merken dat mensen in West-Europa aan hen denken en voor hen bidden.

Verder proberen we de gemeenteleden hier bewust te maken van de situatie waarin men in Hongarije en Roemenië leeft, zowel maatschappelijk als kerkelijk.

Voor meer algemene informatie over de Stichting:
Jonnie Bosch,
tel. 038 – 331 74 98
e-mail: jonniebosch@home.nl

Ons banknummer is NL58 ABNA 0596 935 285
t.n.v. Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië,
Boelestraat 34, 8266 DW Kampen.
Giften aan de Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië zijn fiscaal aftrekbaar.

KKHR schapenherder

© Copyright 2019 - KKHR