Activiteiten

Om hulp te kunnen verlenen hebben we geld nodig. Hoe meer geld we ontvangen, hoe meer hulp we kunnen realiseren.
Daarom organiseren we verschillende activiteiten, waarbij we gelukkig door veel mensen geholpen worden. Verder worden er in onze kerken collectes gehouden, we krijgen giften en we hebben donateurs, de “Vrienden van de Kontaktgroep”.

KKHR schapenherder

© Copyright 2019 - KKHR