header KKHR

Stichting Kontakt
Kampen - Hongarije/Roemenië

Bestuur

Hieronder staan de namen en adressen van de bestuursleden van de Stichting Kontakt Kampen Hongarije / Roemenië. 
Zij zijn bereikbaar via telefoon of e-mail.

Voorzitter:

Vacature


Secretaris:

Diny Vink,
Oranjesingel 7 Kampen,
Tel. 038 - 332 52 58
E-mail: diny@vinkbouwen.nl


Penningmeester:

Jan Goedhart,
Lorentzstraat 21 Kampen
Tel. 038 - 331 55 92
E-mail: j.p.goedhart@planet.nl


PR en coördinatie acties:

Jonnie Bosch,
J. Catsstraat 461 Kampen,
Tel. 038 - 331 74 98
E-mail: jonniebosch@home.nl

Diaconie:

vacature

 

 

copyright KKHR